Beate Kristin Høydalsvik
Eiendom/Næring
Tlf. 476 37 222