Frøydis Aalberg Jacobsen
Banksjef Oppdal og Berkåk
Tlf. 920 26 877