Herdis Støvne-Bjørnsen
Ass. banksjef
Tlf. 900 21 636