Jan Arild Løbakk
Banksjef Søndre gate, Trondheim
Tlf. 992 45 026