Jan Rune Hurlen
Banksjef Næringsliv Sunnmøre
Tlf. 915 19 915