Johannes S. Håbrekke
Landbruksrådgiver
Tlf. 481 85 872