Johannes S. Håbrekke
Landbruksrådgiver Verdal
Tlf. 481 85 872