Karl Reinert Halsen
Banksjef Melhus og Støren
Tlf. 918 42 600