Kjell Morten Myrvang
Banksjef Næringsliv Nord-Trøndelag
Tlf. 977 34 729