Marita Løvik Stadsnes
Finansrådgiver privatkunder
Tlf. 941 77 952