Olav Groven
Banksjef Sunnmøre og Vestnes
Tlf. 913 61 952