Per Oskar Olsen
Banksjef offentlige kunder
Tlf. 901 02 358