Petter Haugan Skagen
LandbruksrÄdgiver Steinkjer
Tlf. 901 74 936