Rolf Olav Grinde
Ass. Banksjef Næringsliv Trondheim relasjon
92236807