Rune Møller
Banksjef Verdal og Inderøy
Tlf. 907 35 594