Simon Eggen
Landbruksrådgiver Børsa og Orkanger
Tlf. 404 13 813