• For båter under 7 meter er egenkapitalkravet minst 35%. For båter over 7 meter som sikres med skipspant vil egenkapitalkravet bli vurdert individuelt.