• For å forenkle overgangen til aksjesparekonto ønsker man å opprette en ”fredningsperiode”. Det betyr at det vil bli mulig å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekontoen uten å måtte betale skatt. Denne perioden varer til 1. desember 2018.

    Tidsfrister for flytting

    Muligheten for å flytte sparingen din til aksjesparekonto hos oss, uten at du må betale skatt er nå stengt for 2018. 

    Regjeringen vurderer å forlenge overgangsordningen for skattefri flytting ut 2019. Forslaget vil trolig bli vedtatt i Stortinget i desember 2018. Dersom dette blir vedtatt får du ett år til på deg til å flytte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn til aksjesparekonto skattefritt.