Spare til pensjon

Vil du ha god økonomi som pensjonist, blir du nødt til å spare selv. Jo før du kommer i gang, jo bedre.

Hvordan spare til pensjon?

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.

Å spare til pensjon er enklere enn du tror!

Hos oss kan du velge mellom to ulike spareformer: IPS og Pensjonssparekonto.

Har du mulighet til å låse sparepengene frem til pensjonsalder, anbefaler vi IPS. Da får du en skattefordel i form av utsatt skatt på 22 % av beløpet du sparer. Pensjonssparekonto har ikke den samme skattefordelen, men gir større fleksibilitet. Det betyr at du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst.

IPS eller Pensjonssparekonto - hva er forskjellen?

IPS

 • Du kan tidligst starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
 • Skattefordel på 22 % av sparebeløpet i form av utsatt skatt
 • Du kan spare maks 40.000 kroner i året
 • Du betaler ikke formuesskatt
 • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

Les mer om IPS

Pensjonssparekonto

 • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
 • Du kan spare så mye du vil 
 • Saldo inngår i formuesgrunnlaget, men du får en verdsettelsesrabatt på 25 % av aksjeandelen  
 • Ved utbetaling beskattes renteavkastning som renter og aksjeavkastning som aksjer
 • Du får et årlig skjermingsfradrag slik at deler av avkastningen ved uttak blir skattefri

Les mer om Pensjonssparekonto

Pensjonssparing leveres SpareBank 1 Forsikring


Privat tilleggssparing med fordel

Sparer din arbeidsgiver til pensjon hos oss? Da får du prisfordel på privat sparing i pensjonssparekonto og pensjonssparing med skattefordel (IPS). Fordelen gjelder også om du har et Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss. 


Medlem i et LO-forbund? 

Som medlem av et LO-forbund får du gode betingelser for dine pensjonskapitalbevis. Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får enklere oversikt og bedre kontroll over din fremtidige pensjon.

Som LO-medlem betaler du årlig et avtalegebyr på 0,5 % av G (gjeldende G = 101.351 kr). Har du godkjent at vi sender deg avtaledokumenter digitalt er avtalegebyret på 0,4 %. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10 000 kr.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no