SpareBank 1 Horisont 80

SpareBank 1 Horisont 80 er et kombinasjonsfond som passer for deg som ønsker lavere svingninger enn ren aksjefondsparing. I porteføljen tas det hensyn til forholdet mellom risiko og forventet avkastning. 

SpareBank 1 Horisont 80

80 % aksjefond
20 % rentefond

SpareBank 1 Horisont er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som plasserer omtrent 80 prosent i ODIN Aksje og 20 prosent i ODIN Rente. Utbyttet ditt reinvesteres i nye fondsandeler.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer