Grafisk illustrasjon av hånd som stabler mynter.

SpareBank 1 Aksje

SpareBank 1 Aksje er et aksjefond som passer for deg som skal spare i 10 år eller mer. 

SpareBank 1 Aksje

Fondet er satt sammen av 100 prosent aktivt forvaltede aksjefond fra SpareBank 1 og ODIN Forvatning. Utbyttet reinvesteres i nye fondsandeler.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer