SpareBank 1 Flex 50

SpareBank 1 Flex 50 er et kombinasjonsfond som passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, og samtidig lavere svingninger enn ren aksjefondssparing.

SpareBank 1 Flex 50

50 % aksjefond
50 % rentefond

SpareBank 1 Flex 50 er et aktivt forvaltet fond som plasserer omtrent 50 prosent i ODIN Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. Det tas hensyn til forholdet mellom risiko og forventet avkastning. Utbyttet ditt reinvesteres i nye fondsandeler.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer