meld skade næringsbygg

Meld skade for borettslag og sameier

Her kan du som beboer melde skade. Avklar med styret om du kan melde skaden. Sitter du i styret må du meld skade her.


Hvis det haster

Får du ikke tak i styret, og det haster? Ring 915 02300  
Du får rask hjelp - hele døgnet.
(f.eks. hvis du trenger tørking av gulv ved vannskade)

Hvis det ikke haster

Hvis det for eksempel kan vente til neste arbeidsdag, kan du fylle ut skjemaet nederst på siden.

HUSK: Du trenger avtalenummer eller kundenummer for å melde skade. Finner du det ikke? Kontakt styrelederen.

 • Gi beskjed til styret hvis du melder saken selv.   
 • Du kan melde skade 24 timer i døgnet/365 dager i året.  
 • Utenom vanlig åpningstid får du hjelp via vår vakttelefon. De bistår kun i hastesaker.

Etter at du har meldt skade

 • Du får din egen saksbehandler, som du kan kontakte direkte. 
 • Saksbehandleren finner ut om du trenger takstmann og/eller håndverker. 
 • Hvis det er behov for takstmann, tar de kontakt senest 4 timer etter at saksbehandler har lagt inn bestilling. 
 • Når vi vet årsaken til skaden, så vurderer vi om skaden erstattes av forsikringen. 

Når skaden erstattes 

 • Saksbehandleren din sender deg informasjon om saken, og hva som skjer videre. Du får også tilsendt skaderapportene vi måtte motta. 
 • Det er Fremtind som velger hvordan skaden skal erstattes. Du kan lese mer om dette her.
 • Hvis skaden skal repareres av våre håndverkere får du tildelt en prosjektleder, som er ansvarlig for koordinering, fremdrift og videre kommunikasjon.
 • Ved kontantoppgjør vil du få tilsendt en kalkulasjon slik at du ser hvordan erstatningen er beregnet. 
 • I borettslag må styret først gi aksept før kontanterstatning kan utbetales direkte til beboer. 

Etter at skaden er fikset  

 • Vi sender regningen for egenandelen til borettslaget, så sant ikke noe annet er avtalt.  
 • Vi anbefaler at borettslaget har en vedlikeholdsplan. Det gjør risikoen for fremtidige skader mindre. Dere kan lese mer om dette her


Spørsmål og svar

 • Ja, du kan bestille rørlegger selv, og du bør gjøre det så raskt som mulig. Det kan forhindre at skaden blir større enn nødvendig. 

 • Det er ikke alltid like lett å gi et raskt svar på det spørsmålet. Det er stort sett takstrapporten, eller annen dokumentasjon, som avgjør om skaden erstattes av forsikringen.

  Hvis skaden ikke erstattes, skal dere likevel ikke betale taksthonoraret - det ordner vi. Et eventuelt avslag på forsikringen vil naturligvis heller ikke påvirke kundeforholdet ditt. Du er fortsatt like velkommen hos oss! 

 • Borettslagets forsikring er en bygningsforsikring. Den omfatter selve bygningen, inkludert ledninger og fastmontert utstyr (f.eks varmepumpe, varmtvannsbereder, veggmonterte ovner og lignende).  

  Bygningsforsikringen omfatter ikke skade på tingene dine. Litt forenklet så vil dette si, at de tingene som det vil være naturlig for deg å ta med deg hvis du flytter, må meldes inn til innboforsikringen.  

 • Det finnes i hovedsak tre måter å reparere skaden på: 

  1. Vi ordner reparasjonen
   Fremtind Forsikring bruker egne avtalepartnere i form av lokale håndverks- og saneringsfirma. De sørger for at reparasjonen både er effektiv og holder høy kvalitet. 
  2. Du kan selv bestille håndverkere.
   Du får i så fall utbetalt et erstatningsbeløp som tilsvarer det vi i Fremtind hadde måttet betale for reparasjonen. Fordi vi får rabatter fra leverandørene våre, kan dette beløpet bli lavere enn du selv må betale for håndverkere. 
  3. Du kan utføre hele eller deler av arbeidet selv.
   Det må du i så fall avtale nærmere med saksbehandleren din i Fremtind. Husk at det kun er autoriserte håndverkere som kan utføre arbeid på VVS og elektriske installasjoner. 
 • Det er borettslaget/sameiet som står som forsikringstaker. Det er derfor de som i utgangspunktet har ansvaret for at egenandelen blir betalt.  

  Det kan likevel være at akkurat ditt borettslag/sameie har egne regler for dette. Hvis du er usikker på om du selv kan måtte betale egenandelen, bør du kontakte styret. 

 • Bygningsforsikringen erstatter markedsleie for tilsvarende umøblert leilighet hvis leiligheten i en periode blir ubeboelig. Det betyr at du kan leie et midlertidig sted å bo så lenge du ikke kan bo i leiligheten.  
    
  Hvis erstatningen du får fra bygningsforsikringen ikke er nok til å leie en annen tilsvarende leilighet eller opphold på hotell, så kan innboforsikringen din erstatte merutgiftene dine til dette. Dette må du likevel avtale nærmere med oss. 

 • Hvis du er misfornøyd med jobben som blir gjort, eller mener håndverker ikke følger dere opp godt nok på andre områder, så bør dere først ta kontakt med prosjektlederen for arbeidet.

  Dere kan også ringe direktenummeret dere har fått oppgitt til saksbehandleren i Fremtind, slik at vi kan hjelpe deg. 

  Foretrekker du e-post? Hvis du er misfornøyd med takstmann, prosjektleder eller håndverker kan du gi beskjed om dette til skadepostinn@fremtind.no. Husk å merke e-posten med skadenummeret i emnefeltet.  

 • Det er vanligvis prosjektleder eller takstmann som har ansvaret for å kvalitetssikre arbeidet mens det pågår.   

  Vi har også en egen avdeling i Fremtind Forsikring som følger opp håndverkere og andre leverandører som er involvert i arbeidet. Vi stiller strenge krav til kvaliteten på det som leveres, og har derfor laget rutiner som fanger opp leverandører som ikke holder kvaliteten vi forventer.  

 • Ta kontakt med oss - kanskje vi kan løse problemet med en prat. Den kan nemlig gi oss ny og nyttig info, slik at vi kan finne ut av eventuelle misforståelser.   

  Har dere vært i kontakt med oss, men er fortsatt ikke fornøyd? Bruk dette skjemaet for å sende oss en klage. 

 • Ta kontakt med oss, slik at kontakt-infoen på forsikringsavtalen blir oppdatert.