Arbeidsmaskinforsikring

Med arbeidsmaskinforsikring får du dekket gravemaskiner, traktorer, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner som bedriften har.

Med kasko og tilleggsforsikring er du dekket for maskinskade på inntil 10 år gammel maskin.
Dekker nyinnkjøpte maskiner som ikke er meldt inn (i inntil 6 måneder).
Dekker psykologisk førstehjelp inntil 10 timer.
gravemaskin med arbeidsmaskin forsikring

Hva dekker arbeidsmaskinforsikring?

Ansvarsforsikringen er lovpålagt, men du kan også velge delkasko eller kasko. I tillegg kan du oppgradere med tilleggsforsikringer etter bedriftens behov.

Dekninger Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (10 timer)
Rettshjelp
Begrenset identifikasjon
Nyanskaffede maskiner (inntil 6 mnd. etter at de er skaffet)
Brann  
Tyveri og hærverk (ifbm. tyveri)
Bruddskade glass
Veihjelp (driftsstopp som skjer på vei/sted som er normalt kjørbar)
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30 000 kroner)
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i arbeidsmaskinen (inntil 10 000 kroner)  
Skade på egen arbeidsmaskin ved kollisjon/velting/utforkjøring/hærverk    
Godsansvar   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Krokansvar   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Avbrudd (inntil 45 dager)   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Maskinskade (inntil 10 år gammel)     Tilleggsdekning

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere arbeidsmaskinforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Har du hatt skade eller uhell med arbeidsmaskinen?