BM Plasseringskonto+

Med BM Plasseringskonto+ har du gode rentebetingelser for beløp høyere enn 2 million kroner. 

 • God rente ved sparebeløp over 2 million kroner
 • Kontoen har 31 dagers bindingstid

Renter og vilkår

inntil 1,05%
 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 2 million til 20 millioner
 • Innskudd under 2 million har lav rente
 • Velg mellom flytende rentesats eller Nibor + margin

Vilkår

 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 2 million til 20 millioner
 • Innskudd under 20 million har lav rente
 • Betingelser for innskudd over 20 millioner avtales individuelt
 • Renten kapitaliseres årlig
 • Se rentesatser i prisliste bedrift

Uttak og innskudd

 • Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
 • Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles hos banken.