Reiseforsikring bedrift

For bedrifter som har ansatte som reiser i jobbsammenheng.

Forsikringen dekker bedrifters behov for å sikre sine medarbeidere på jobbreiser.
Forsikringen kan utvides til å gjelde fritidsreiser for den ansatte og den ansattes familie.
Du får garantert hjelp 24 timer i døgnet og det beregnes ingen egenandel.

Hvis du kjøper reiseforsikring nå, kan du ikke bruke den til å avbestille reiser du allerede har kjøpt


Hva dekker reiseforsikring bedrift?

  • Gjelder tjenestereise/jobbreiser mellom fast bosted og arbeidssted – inntil 70 dager
  • Hjelp 24 timer i døgnet
  • Tap av reisegods
  • Forsinkelse av reise/reisegods
  • Ulykkesforsikring 24 timer i døgnet
  • Hjemtransport ved sykdom
  • Avbrutt reise
  • Avbestilling av planlagt reise

I tillegg inngår:

  • Ansvarsforsikring og rettshjelp
  • Hjelp til og dekning av utgifter i tilfelle evakuering ved krig, uro eller naturkatastrofer. (Reiseforsikringen dekker ikke reiser som er bestilt etter at UDs offisielle reiseråd har frarådet reiser til området).

Privatperson? Se reiseforsikring her


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?