Bannere til kampanjekarusell om oss, 2. kvartal 2017


Vellykka emisjon

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har gjennomført ein emisjon av eigenkapitalbevis på 100 mill. kroner. 

mCASH + Vipps = sant

Over 100 banker satser sammen på Vipps.

Bilde: /dam/SB1/foto/profilbilder-liggende/Mobilbruk.jpg
TAG: ?icid=forside;;vippsogmcash;;hovedbanner;;v1felleshandmobil;;omoss

 

Årsrapporten er klar

Bilde: /dam/SB1/foto/toppbilder/familie-ute-4000x1200.jpg
TAG: ?icid=forside;;arsrapport;;hovedbanner;;familie-ute;;omoss

Kvartalsresultat

Resultatet er klart. Stabil underliggande drift og styrka soliditet

Godt resultat og styrka soliditet

Årsresultatet for 2017 er no klart.

Lag og foreiningar kan søkje støtte

Gåvefondet til SpareBank 1 Søre Sunnmøre skal bygge opp om banken sin visjon om å gjere det betre å bu og virke på søre sunnmøre. Lag og foreiningar kan derfor søkje banken om støtte til ulike aktivitetar og prosjekt.

Jente-rom-ung-smile-ost

Har du eit talent?

Er du, eller nokon du kjenner, mellom 15-25 år og har eit talent innanfor musikk, idrett eller kultur? Banken deler ut talentstipend på 25.000 kroner.

Side view portrait of a happy casual woman wearing a red sweater using a mobile phone in a balcony of a house in the beach

Solid utvikling for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Resultat for 1. halvår 2018 er no klart.