Investor

Definisjonar alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten vert det presentert alternative resultatmål i tillegg til måltal som er regulert av IFRS

Forstå verksemda betre
Tydlegare informasjon om korleis konsernet har prestert eller det vert forventa å prestere