Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. desember 2020 har banken 404 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 50,5 prosent av banken sin eigardelskapital.


Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Sondre Teige i SpareBank 1 Markets.
E-post: sondre.teige@sb1markets.no
Tlf: 24133643Kva lurer andre på?