Eigenkapitalbevis

Her finn du informasjon om eigenkapitalbevis
i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Eigarforhold

Eigarkapitalbevisa i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ikkje børsnoterte, men det kan vere aktuelt ved eit seinare høve å vurdere dette.

Per 30. september 2018 har banken 358 eigenkapitalbeviseigarar, og dei 20 største eigarane kontrollerer 51,4 prosent av banken sin eigardelskapital. 


Kjøp og sal av eigenkapitalbevis

Kontaktperson for kjøp og sal av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre er Sondre Teige i SpareBank 1 Markets.
E-post: sondre.teige@sb1markets.no
Tlf: 24133643



Kva lurer andre på?