Informasjonsmøte for eigenkapitalbeviseigarar

Informasjonsmøte

Kjære eigenkapitalbeviseigarar i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte.

Stad: Skårasalen, Havila Hotel Ivar Aasen
Tid: Måndag 16. august 2021 kl. 18.00

For dei som ikkje har høve til å stille fysisk, er det mogleg å følge møtet digitalt.

Program

- Presentasjon av Q2 2021

- Utviklinga og status for bankens eigenkapitalbevis

Kontaktpersonar

Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448
Ole Magnus Orlien
Leiar kapitalrådgjeving
98287858