Eigenkapitalbevis

Største eigenkapitalbeviseigarane

Dei 20 største eigenkapitalbeviseigarane per 31. desember 2020

Eigenkapitalbeviseigar Tal på eigenkapitalbevis Del
Sparebank 1 SMN                  48.070 4,81 %
Sparebanken Møre                  48.070 4,81 %
Vartdal Holding AS                    37.125 3,71 %
Havila Holding AS                  37.125 3,71 %
H I Giørtz Sønner AS                  37.107 3,71 %
Grøvik Verk AS                  37.107 3,71 %
Marin Group AS                  37.107 3,71 %
Studentsamskipnaden i Volda                   30.873 3,09 %
Vartdal Fiskeriselsk                    25.436 2,54 %
Magne Sævik                  24.842 2,48 %
Har-Eiendom A/S                    22.383 2,24 %
Rasmus Magne Straume                  15.436 1,54 %
Nye Brødrene Vartdal AS                  14.850 1,49 %
Seanergy AS                  14.843 1,48 %
Vartdal Invest AS                  14.843 1,48 %
Knut Petter Hovden                  14.843 1,48 %
Seielstad Holding AS                  14.842 1,48 %
Kalvatn Invest AS                  11.922 1,19 %
Brødrene Øyehaug AS                    9.859 0,99 %
Ørsta Kommune                    8.322 0,83 %
Sum største eigarar                505.005 50,50 %
Andre eigarar                494.995 49,50 %
Utferda eigenkapital             1.000.000 100,00 %