Ledig stilling

Forretningsutviklar IT

Kravet til kompetanse og endringskraft er sentral i arbeidet med å bygge framtidas bank. For å styrke oss på dette området ser vi etter ein person som skal jobbe i grensesnittet mellom teknologi og forretning og som kan sjå potensiale for effektivisering og gevinstrealisering gjennom tiltak og prosessar som vert sett i verk. 

Ei viktig oppgåve vil vere å avdekke kvar og korleis teknologiske løysingar kan forbetre og effektivisere arbeidsprosessar, samt å få implementert løysingane i system og organisasjon. Utviklinga i næringa krev at vi klarer å ta ut effekten i systema våre, samt å effektivisere måten vi jobbar på. Dette krev endring i kompetanse og  i åtferd. Rolla vil samhandle på tvers av alle avdelingar og krev at ein har evne til å samarbeide og kommunisere på ein positiv og konstruktiv måte.   

Vi er ute etter ein person som har: 
  • Generelt god IT-kompetanse. 
  • God til å identifisere og forstå forretningsbehov og lage løysingar som stettar desse. 
  • Svært god kompetanse på funksjonaliteten i Microsoft sine skytenester, spesielt evne og interesse for å bygge og tilpasse løysingar basert på SharePoint Online. 
  • Erfaring frå Microsoft si Power-plattform er ein fordel. 
  • Nokre års erfaring innanfor grensesnittet IT/forretning. 
Personlege eigenskapar 
  • Sjølvstendig og handlekraftig. 
  • Nysgjerrig, framoverlent og teknologisk interessert. 
  • Initiativrik og serviceorientert. 
  • Analytisk og strukturert. 


Vi kan tilby ein spanande jobb med gode vilkår i eit positivt arbeidsmiljø. 

Nærmare opplysningar finn du ved å kontakte banksjef innovasjon og organisasjonsutvikling Rolf Driveklepp tlf. 982 87 828 eller Banksjef marknad og kundereise, Kari Melle tlf. 402 02 840. 

Søknadsfrist: 1. juni 2022


Spørsmål om stillinga

Rolf Driveklepp
Banksjef innovasjon og org. utvikling
98287828
Kari Melle
Banksjef marknad og kundereise
40202840


Om SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sparebank 1 Søre Sunnmøre er ein solid og sjølvstendig bank med lokal forankring. Banken har hovudkontor i Volda, og avdelingskontor i Ørsta, Ulsteinvik og Fosnavåg.