FORVENTNINGSBAROMETERET

Litt mindre optimistiske bedriftsledere

Midtnorske bedriftsledere ser fortsatt lyst på framtida, men ikke like lyst som da vi loddet stemningen for ett år siden.

Det viser SpareBank 1s forventningsbarometer per oktober 2019 gjennomført av Sentio Research Norge. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter neste tolv måneder. Svarene er oppsummert i en indikator, som viser tro på framtida basert på sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Bedriftsbarometeret er en del av SpareBank 1s konjunkturbarometer for 2019, som utgis av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Her er hovedfunnene:

  • Optimismen i Norge går litt opp fra i fjor, derimot litt ned i Midt-Norge
  • Nivået er like fullt det nest høyeste i vår region siden 2012

 – Det er fortsatt positiv stemning, men sammenlignet med for ett år siden er det en liten nedgang. Det som kan har bidratt til å påvirke dette, tror vi er renteøkning, økt internasjonal uro og ikke minst at vi har et stramt arbeidsmarked hvor det er vanskelig å få tak i arbeidskraft, sier leder for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordvest, Rune Solli.

Barometeret gir en indikatorverdi for Midt-Norge på 35 poeng, ned ett poeng fra målingen for ett år siden. Flere bedriftsledere enn i fjor tror på økt sysselsetting, mens troen på voksende omsetning og bedre lønnsomhet har falt.

I norddelen av Trøndelag er stemningen uforandret fra i fjor, mens den går litt ned både i Trøndelag sør og i Møre og Romsdal. Forventningene er gjennomgående litt lavere i Midt-Norge enn i resten av landet. Det skyldes særlig mindre tro på økt sysselsetting lokalt enn hva som gjelder nasjonalt.

Forventningsindikator per oktober 2019

Endring fra oktober 2018 i parantes

Midt-Norge 35 (-1)
Trøndelag nord 32 (0)
Trøndelag sør 40 (-2)
Møre og Romsdal 33 (-1)
Norge 42 (+1)

Om Konjunkturbarometeret:

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, deriblant prognoser for økonomisk vekst i de to fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av sitt samfunnsansvar.