Kan gå mot litt roligere tider

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer
usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Konklusjonen er basert på analyser av 2018-regnskapet til 41.000 midtnorske bedrifter, dialogen med våre ca. 15.000 næringslivskunder, våre bransjeeksperters vurderinger, bankens forventningsbarometer samt egne og
andre institusjoners makroanalyser.

– 2018 og 2019 har vært to fantastiske år for midtnorsk næringsliv. Vi har sett høy omsetningsvekst og gode resultat. 2020 kommer også til å bli et veldig bra år, men kanskje ikke like godt som de to årene som vi snart har lagt bak oss, sier konserndirektør Vegard Helland i Næringsliv i SpareBank 1 SMN.

 

Full fart i begge fylker

Møre og Romsdal slår kraftig tilbake etter noen rolige år i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014, og kan for første på gang på flere år skilte med høyere vekst enn Trøndelag. I Møre og Romsdal økte samlet omsetning for bedriftene med 5,6 prosent mot 2,1 prosent året før. Også i Trøndelag økte veksten – fra 2,8 prosent til 4,4 prosent.

Blant regionene topper kystkommunene i sørdelen av Trøndelag fulgt av Romsdal og Namdal, alle regioner preget av gode tider innen fiskeri og
havbruk. Situasjonen er fortsatt slik at det er på havet det skjer. Både på
godt og vondt. Offshore og maritim industri sliter stadig, og for maritim
industri har vi endret prognosen fra nøytral til negativ på grunn av presset
lønnsomhet for deler av bransjen.

Nullvekst i Innlandet

Vi ser også en todelt region, men forskjellen finner vi ikke lenger på hver side av fylkesgrensa. Skillet går derimot mellom kysten og innlandet. Bedriftene i Innlandet i Trøndelag sør hadde nullvekst i fjor. Vi ser samme tendens i resten av regionen.

Inntjeningen er god i begge fylker. Trøndelag øker samlet
driftsmargin fra 7,2 prosent til 7,6 prosent. I Møre om Romsdal går marginen
litt ned – fra 6,0 til 5,1 prosent.

 

Om Konjunkturbarometeret:

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, deriblant prognoser for økonomisk vekst i de to fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. SpareBank 1 anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av sitt samfunnsansvar.