Generalforsamling

Generalforsamlinga er banken sitt øvste organ og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgåver

  • Val av generalforsamlinga sin leiar
  • Val av medlemer og varamedlemer til styret
  • Val av styreleiar og nestleiar til styret
  • Val av medlemer og varamedlemer til valnemnda
  • Val av leiar i valnemnda
  • Fastsette godtgjering til tillitsvalde
  • Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga og fråsegn frå revisor, samt disponering av årsresultat
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Medlemer

Generalforsamlinga består av kundar, tilsette og representantar frå det offentlege.

Generalforsamlinga har 20 medlemer med 13 varamedlemer.

7 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kundane. 

4 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kommunane 

5 medlemer med 3 varamedlemer skal veljast av dei tilsette i banken

4 medlemer med 2 varamedlemer skal veljast av eigenkapitalbeviseigarane. 

Kundane sine representantar har fylgjande fordeling:

Volda kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ørsta kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ulstein kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Herøy kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Øvrig - 1 medlem


Oversikt over medlemmer av generalforsamlinga

Leiar:

Hans Olav Myklebust

Tilhøyrigheit Medlem Varamedlem
Volda Kommune Arild Iversen                           Jørgen Amdam                   
Ørsta Kommune Karl Asgeir Sæbønes          Wenche Volle                           
Ulstein Kommune Jostein Sætrenes Håvard Stave        
Herøy Kommune Svein Gjelseth            Olaug Andreassen                 
Innskytar Volda Audhild G. Rotevatn           Geir Arve Vatne                 
Innskytar Volda Stein Monsholm                       
Innskytar Ørsta Hans Olav Myklebust          Vivian Ose Flø                     
Innskytar Ørsta Geir Arne Aarseth                
Innskytar Ulstein Hilde Sæter Aglen               Kjellstein Knotten               
Innskytar Herøy Anne-Marte Berge                Rigmor Storås                        
Innskytar Øvrig Jørn Petter Remøy          
Eigenkapitalbeviseigar     Svein Rune Gjerde              Elisabeth Jacobsen 
Eigenkapitalbeviseigar     Torbjørn Hovden Magne Aarseth  
Eigenkapitalbeviseigar     Ann Helen Sundalsfoll  
Eigenkapitalbeviseigar     Odd Martin Velsvik   
Tilsette Per Martin Vikene Sverre Haugen
Tilsette Ingrid R. Stokke Anja W. Thomsen
Tilsette Karin H. Myklebust Inger Mari Vik
Tilsette Runar Gretland  
Tilsette Møyfrid Lillenes  


Revisor:

Sverre EinersenSjå også