Generalforsamling

Generalforsamlinga er banken sitt øvste organ og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgåver

 • Val av generalforsamlinga sin leiar
 • Val av medlemer og varamedlemer til styret
 • Val av styreleiar og nestleiar til styret
 • Val av medlemer og varamedlemer til valnemnda
 • Val av leiar i valnemnda
 • Fastsette godtgjering til tillitsvalde
 • Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga og fråsegn frå revisor, samt disponering av årsresultat
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Medlemer

Generalforsamlinga består av kundar, tilsette, eigenkapitalbeviseigarar og representantar frå det offentlege.

Generalforsamlinga har 20 medlemer med 13 varamedlemer:

 • 7 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kundane. 
 • 4 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kommunane 
 • 5 medlemer med 3 varamedlemer skal veljast av dei tilsette i banken
 • 4 medlemer med 2 varamedlemer skal veljast av eigenkapitalbeviseigarane. 

Kundane sine representantar har fylgjande fordeling:

 • Volda kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
 • Ørsta kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
 • Ulstein kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
 • Herøy kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
 • Øvrig - 1 medlem

Medlemmer i generalforsamlinga

Leiar:

Hans Olav Myklebust

  Tilhøyrigheit Medlem Varamedlem  
  Kommunevalde Volda Arild Iversen Jørgen Amdam  
  Kommunevalde Ørsta Karl Asgeir Sæbønes Wenche Volle  
  Kommunevalde Ulstein Jostein Sætrenes Håvard Stave  
  Kommunevalde Herøy Svein Gjelseth Olaug Andreassen  
  Kundevalde Volda kommune Audhild G. Rotevatn Stein Monsholm  
  Kundevalde Volda kommune Geir Arve Vatne    
  Kundevalde Ørsta kommune Hans Olav Myklebust Vivian Ose Flø  
  Kundevalde Ørsta kommune Geir Arne Aarseth    
  Kundevalde Ulstein kommune Einar Vik Arset Hilde Sæter Aglen  
  Kundevalde Herøy kommune Håvard Remøy Anne-Marte Berge  
  Kundevalde Øvrig Jørn Petter Remøy    
  Eigenkapitalbeviseigarane Ottar Skaare Elisabeth Jacobsen  
  Eigenkapitalbeviseigarane Magne Aarseth Jan Heltne  
  Eigenkapitalbeviseigarane Anne Helen Sundalsfoll    
  Eigenkapitalbeviseigarane Odd Martin Lindvik Velsvik    
  Tilsette SB1 Søre Sunnmøre Bjørnar Øye Svein Åge Tømmerbakk  
  Tilsette SB1 Søre Sunnmøre Ingrid R. Stokke Anja W. Thomsen  
  Tilsette SB1 Søre Sunnmøre Karin H. Myklebust Inger Mari Vik  
  Tilsette SB1 Søre Sunnmøre Ole-Christian Heltne    
  Tilsette SB1 Søre Sunnmøre Liv Longvastøl Barstad    

Revisor:

Yngve OlsenSjå også