Generalforsamling

Generalforsamlinga er banken sitt øvste organ og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgåver

  • Val av generalforsamlinga sin leiar
  • Val av medlemer og varamedlemer til styret
  • Val av styreleiar og nestleiar til styret
  • Val av medlemer og varamedlemer til valnemnda
  • Val av leiar i valnemnda
  • Fastsette godtgjering til tillitsvalde
  • Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga og fråsegn frå revisor, samt disponering av årsresultat
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Medlemer

Generalforsamlinga består av kundar, tilsette og representantar frå det offentlege.

Generalforsamlinga har 20 medlemer med 12 varamedlemer.

7 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kundane. 

4 medlemer med 4 varamedlemer skal veljast av kommunane 

5 medlemer med 3 varamedlemer skal veljast av dei tilsette i banken

4 medlemer med 1 varamedlemer skal veljast av eigenkapitalbeviseigarane. 

Kundane sine representantar har fylgjande fordeling:

Volda kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ørsta kommune - 2 medlemer og 1 varamedlem
Ulstein kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Herøy kommune - 1 medlem og 1 varamedlem
Øvrig - 1 medlem


Oversikt over medlemmer av generalforsamlinga

Leiar:

Hans Olav Myklebust

Tilhøyrigheit Medlem Varamedlem
Volda Kommune Arild Iversen                           Oddny Vatnehol                    
Ørsta Kommune Karl Asgeir Sæbønes          Kari Aamaas                           
Ulstein Kommune Einar Nevstad                          Benedicte G. Knotten        
Herøy Kommune Olaug Andreassen                 Bjarne Kvalsvik                      
Innskytar Volda Audhild G. Rotevatn           Geir Arve Vatne                 
Innskytar Volda Stein Monsholm                       
Innskytar Ørsta Hans Olav Myklebust          Vivian Ose Flø                     
Innskytar Ørsta Geir Arne Aarseth                
Innskytar Ulstein Hilde Sæter Aglen               Kjellstein Knotten               
Innskytar Herøy Anne-Marte Berge                Rigmor Storås                        
Innskytar Øvrig Jørn Petter Remøy          
Eigenkapitalbeviseigar     Svein Rune Gjerde              Anne Helen Sundalsfoll    
Eigenkapitalbeviseigar     Hans Olav Øyehaug   
Eigenkapitalbeviseigar     Torbjørn Hovden   
Eigenkapitalbeviseigar     Norunn Lindvik Velsvik   
Tilsette Sverre Haugen Inger Mari Vik
Tilsette Karin H. Myklebust Rolf Driveklepp
Tilsette Ingrid R. Stokke Madsi Vinjevoll
Tilsette Anja W. Thomsen  
Tilsette Per Martin Vikene  


Revisor:

Sverre EinersenSjå også