Styret

Styret har det overordna ansvaret for forvaltning av SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Styret skal bl.a sjå til at verksemda har betryggande kontroll og at kapitalsituasjon er forsvarleg ut frå omfanget av og risikoen ved verksemda.


Kjell Arvid Storeide (1952)

Styreleiar

Utdannet siviløkonom ved NHH med mange års erfaring som næringslivsleiar, m.a. 15 år som adm. direktør i Stokke AS.

Er no engasjert styrearbeid på heiltid m.a. som styreleiar i Slettvoll Møbler AS, Nordplan AS, Nordfjord Turisthotell AS, Moengården AS og Lefdal Invest AS, som nestleder i styret i Salmar ASA, og som styremedlem i fleire andre selskap.


Ole-Reinhart Notø (1964)

Nestleiar


Arne Roald Steinsvik (1956)

Styremedlem

Ingeniør og dipl.øk BI.

Dagleg leiar Nordplan AS. Tidlegare leiarstillingar frå mellom anna Synnøve Finden ASA, Landteknikk AL, Saferoad AS. Erfaring frå industriverksemder og teknisk/økonomisk rådgiving.

Lang erfaring med styrearbeid i ulike verksemder.


Bente Fylken (1965)

Styremedlem


Mona Ryste (1956)

Styremedlem

Utdanna sosionom ved Høgskulen i Volda med videreutdanning innen rehabilitering og cand.mag. frå NTNU i Ålesund.

Jobbar i dag som avdelingssjef ved medisinsk avdeling for Helse Møre og Romsdal i Volda og har tidligere jobba som m.a. avdelingssjef ved Helse Sunnmøre HF. 


Arild Hatløy (1961)

Styremedlem

Utdanning frå DH (Molde) innen økonomi, administrasjon og revisjon. Har i mange år hatt leiande stillingar innan finans og strategi for ODIM og Rolls Royce Marine, samt styreverv i dei same selskapa.

Jobber i dag som finansdirektør i Marin Teknikk.


Møyfrid Lillenes (1963)

Styremedlem

Utdanning frå Bankakademiet, BI Kreditt og depotjus, og andre bankinterne kurs.

Tilsette sin representant i styret. Har jobba i SpareBank 1 Søre Sunnmøre frå 1997. Har jobba i ulike avdelingar i banken, og er i dag rådgjevar på Servicesenter Kreditt. Er bankens hovudtillitsvalt i Finansforbundet.


Runar Gretland (1978)

Styremedlem


Varamedlemmer


Jan Runar Holsvik (1968)
Nina Melle Scharning (1973)
Karoline Aarskog (1982)
Per Martin Vikene (1979)

 


Sjå også