Styret

Styret har det overordna ansvaret for forvaltning av SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Styret skal bl.a sjå til at verksemda har betryggande kontroll og at kapitalsituasjon er forsvarleg ut frå omfanget av og risikoen ved verksemda.


Harald Indresøvde (1946)

Styreleiar

Harald er i dag pensjonist, men var administrerande banksjef i SpareBank 1 Søre Sunnmøre frå 1994 og fram til han gjekk av med pensjon i 2009. Etter den tid har han m.a. vore styremedlem i Finanstilsynet i 4 år.


Hege Karete Hamre (1969)

Nestleiar

Bachelor of Business Administration frå Høgskolen i Molde, Accounting frå Handelshøyskolen BI, BI Bergen avd. jus, og Handelshøyskolen BI – Styrekompetanse.

Jobber i dag som dagleg leiar for Furene AS. Har tidlegare jobba som økonomileiar/nestleiar i Furene AS. Styreleiar i AS Terminalbygg, vara i styret i Tussa Kraft AS og styremedlem i Spesialistbedriften AS. Har erfaring frå tidlegare styreverv i Coop Vest, MAFOSS og Viking Spring Water.


Arne Roald Steinsvik (1956)

Styremedlem

Ingeniør og dipl.øk BI.

Dagleg leiar Nordplan AS. Tidlegare leiarstillingar frå mellom anna Synnøve Finden ASA, Landteknikk AL, Saferoad AS. Erfaring frå industriverksemder og teknisk/økonomisk rådgiving.

Lang erfaring med styrearbeid i ulike verksemder.


Elias Mårstøl (1976)

Styremedlem

Bachelor i Økonomi og administrasjon

Tilsette sin representant i styret. Starta som bedriftsrådgjevar i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2005. Har tidlegare arbeidserfaring frå Nordea Finans. Tillitsvald i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Tove Krøvel (1955)

Styremedlem

Regiondirektør i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), region Midt-Norge.


Bodil Skare (1965)

Styremedlem

Tilsett i Ørsta komune sidan 1986. Hjelpepleiar med vidareutdanning i miljø og
musikktarapi Demensomsorga ved Høgskulen i Volda. Er leiar i Ørsta kommune sitt Demensteam og leiar i Trimgruppa i Sæbø IL.


Varamedlemmer

Line Lianes Sætre (1961)

Karoline Aarskog 1982)

 

Revisor

Kpmg AS


Sjå også