Styret

Styret har det overordna ansvaret for forvaltning av SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Styret skal bl.a sjå til at verksemda har betryggande kontroll og at kapitalsituasjon er forsvarleg ut frå omfanget av og risikoen ved verksemda.


Kjell Arvid Storeide (1952)

Styreleiar

Utdannet siviløkonom ved NHH med mange års erfaring som næringslivsleiar, m.a. 15 år som adm. direktør i Stokke AS.

Er no engasjert styrearbeid på heiltid m.a. som styreleiar i Slettvoll Møbler AS, Nordplan AS, Nordfjord Turisthotell AS, Moengården AS og Lefdal Invest AS, som nestleder i styret i Salmar ASA, og som styremedlem i fleire andre selskap.


Ole-Reinhart Pettersen Notø (1964)

Nestleiar

Siviløkonom og jurist, og med lang erfaring som advokat. I dag partner og advokat i ADVISO Advokatfirma AS. Har lang erfaring som styreleiar i ulike selskap på Sunnmøre.


Bente Fylken (1965)

Styremedlem

Utdanna Diplomøkonom frå BI og har erfaring innanfor økonomi og rekneskap. Dei siste åra som økonomisjef i Tussa Kraft AS og Møre Nett AS. Erfaring som styremedlem i ulike selskap.


Grete Jorun Halkjelsvik (1971)

Styremedlem

Utdanna Siviløkonom ved NHH med spesialisering i strategi og økonomisk styring. Har jobba 5 år i Olje- og energidepartementet, med eigaroppfølging av Statoil (no Equinor) og SDØE.

Controller i Tussa Kraft AS i 6 år. Økonomidirektør i Fora Form AS i 4 år, med ansvar for økonomi, HR og IT. Har sidan 2012 vore tilsett i Scana Volda AS, no Brunvoll Volda AS, som økonomidirektør med ansvar for økonomi, rekneskap, lønn, HR og IT. No tilsett der som Vice President Finance og ICT.


Solveig Moe Frøland (1960)

Styremedlem

Har ein master i kommunikasjonsleiing og har fullført Forsvarets sjefskurs.

Arbeider i dag som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket, og har tidlegare jobba som kommunikasjonssjef i Helse Sunnmøre HF. 


Arild Hatløy (1961)

Styremedlem

Utdanning frå DH (Molde) innen økonomi, administrasjon og revisjon. Har i mange år hatt leiande stillingar innan finans og strategi for ODIM og Rolls Royce Marine, samt styreverv i dei same selskapa.

Jobber i dag som finansdirektør i Marin Teknikk.


Møyfrid Lillenes (1963)

Styremedlem

Utdanning frå Bankakademiet, BI Kreditt og depotjus, og andre bankinterne kurs.

Tilsette sin representant i styret. Har jobba i SpareBank 1 Søre Sunnmøre frå 1997. Har jobba i ulike avdelingar i banken, og er i dag rådgjevar på Servicesenter Kreditt. Er bankens hovudtillitsvalt i Finansforbundet.


Runar Gretland (1978)

Styremedlem

Bachelor i kommunal planlegging og administrasjon frå Høgskulen i Volda. Finansiell rådgjevar.

Tilsette sin representant i styret. Har jobba i bankensidan 2006. Kom som konsulent frå NAV og har erfaring frå ulike roller i banken og er i dag bedriftsrådgjevar på Storkundemarknaden.Varamedlemmer


Kristian Sætre (1961)

Bente Reklev (1966)

Wenche Aursnes (1976)

Per Martin Vikene (1979)

 


Sjå også