Styret

Styret har det overordna ansvaret for forvaltning av SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Styret skal bl.a sjå til at verksemda har betryggande kontroll og at kapitalsituasjon er forsvarleg ut frå omfanget av og risikoen ved verksemda.


Kjell Arvid Storeide (1952)

Styreleiar

Utdannet siviløkonom ved NHH med mange års erfaring som næringslivsleiar, m.a. 15 år som adm. direktør i Stokke AS.

Er no engasjert styrearbeid på heiltid m.a. som styreleiar i Slettvoll Møbler AS, Nordplan AS, Nordfjord Turisthotell AS, Moengården AS og Lefdal Invest AS, som nestleder i styret i Salmar ASA, og som styremedlem i fleire andre selskap.


Ole-Reinhart Pettersen Notø (1964)

Nestleiar

Siviløkonom og jurist, og med lang erfaring som advokat. I dag partner og advokat i ADVISO Advokatfirma AS. Har lang erfaring som styreleiar i ulike selskap på Sunnmøre.


Bente Fylken (1965)

Styremedlem

Utdanna Diplomøkonom frå BI og har erfaring innanfor økonomi og rekneskap. Dei siste åra som økonomisjef i Tussa Kraft AS og Møre Nett AS. Erfaring som styremedlem i ulike selskap.


Kjersti Kleven (1967)

Styremedlem

Utdanna bedriftsøkonom frå BI og Cand.Polit frå universitetet i Oslo.

Har lang erfaring frå styrearbeid og sit i dag som styreleiar og styremedlem i fleire ulike nasjonale og internasjonale selskap.


Solveig Moe Frøland (1960)

Styremedlem

Har ein master i kommunikasjonsleiing og har fullført Forsvarets sjefskurs.

Arbeider i dag som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket, og har tidlegare jobba som kommunikasjonssjef i Helse Sunnmøre HF. 


Arild Hatløy (1961)

Styremedlem

Utdanning frå DH (Molde) innen økonomi, administrasjon og revisjon. Har i mange år hatt leiande stillingar innan finans og strategi for ODIM og Rolls Royce Marine, samt styreverv i dei same selskapa.

Jobber i dag som finansdirektør i Marin Teknikk.


Møyfrid Lillenes (1963)

Styremedlem

Utdanning frå Bankakademiet, BI Kreditt og depotjus, og andre bankinterne kurs.

Tilsette sin representant i styret. Har jobba i SpareBank 1 Søre Sunnmøre frå 1997. Har jobba i ulike avdelingar i banken, og er i dag rådgjevar på Servicesenter Kreditt. Er bankens hovudtillitsvalt i Finansforbundet.


Runar Gretland (1978)

Styremedlem

Bachelor i kommunal planlegging og administrasjon frå Høgskulen i Volda. Finansiell rådgjevar.

Tilsette sin representant i styret. Har jobba i bankensidan 2006. Kom som konsulent frå NAV og har erfaring frå ulike roller i banken og er i dag bedriftsrådgjevar på Storkundemarknaden.Varamedlemmer


Jan Runar Holsvik (1968)
Nina Melle Scharning (1973)
Karoline Aarskog (1982)
Per Martin Vikene (1979)

 


Sjå også