Har du forslag til kandidater til representantskapet og sparebankstiftelsen?

Er du kunde i SpareBank 1 SMN kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i representantskapet, som er bankens øverste organ. Du kan også foreslå kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SMN.

Frist for å  foreslå kandidater er 31. desember 2017.


Representantskapet

Bankens øverste organ er representantskapet som består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

Representantskapets oppgaver:

 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Vedtektsendringer
 • Velge representantskapets leder og nestleder samt leder og nestleder av styret
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Velge revisor
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Les mer om representantskapet

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN er SpareBank 1 SMN sin nest største eier og har som primær oppgave å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken.

 • Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 SMN. 
 • Generalforsamlingen er stiftelsen høyeste organ og skal bestå av 15 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Les mer om Sparebankstiftelsen

Valget foregår i perioden mandag 5. til søndag 11. februar 2018.