Visjon og verdiar

SpareBank 1 Søre Sunnmøre skal vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre.

Vår visjon er å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre. Denne visjonen gir oss eit tungt ansvar for korleis vi ynskjer å bli oppfatta. 

Vår ambisjon er å kunne forbli ein sjølvstendig, lokal bank som betyr meir for bedrifter og personer i lokalsamfunnet vårt, enn andre bankar.

Kundane våre skal oppfatte oss som nær og dyktig.

Nær

Kjennskap til kunde og marknaden gjer at kundane våre kan forvente at vi finn fleksible og gode løysingar, er vennlege og imøtekommande og viser initiativ ved auka kundekontakt. Gjennom tilgjengelegheit i alle kanalar og personleg kontakt, skal vi vere nær våre kundar. Nær betyr også at vi har eit tydeleg samfunnsengasjement og saman skal vi få ting til å skje. Nær er også viktig internt. Kulturen vår er tufta på at medarbeidarane skal støtte kvarandre til å lykkast i arbeidet.

Dyktig

Kundane våre kan forvente at vi har solid fagkompetanse, gode ferdigheiter, er ansvarlege og held det vi lovar. Vi skal ha høg etisk standard i alt vi gjer. Internt er vi opptatt av å utnytte den samla kompetansen vår, slik at kundane våre opplever at dei får dekka sitt behov for finansiell rådgjeving og tenester.