Visjon og verdiar

SpareBank 1 Søre Sunnmøre skal vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre. 

Nær, dyktig, synleg og engasjert er våre verdiar

Dette betyr at vi skal vere:
  • Nær i form av å vere folkelege, tilgjengelege og ha korte beslutningsvegar.
  • Dyktige i form av å tilby god sørvis og ha langsiktige relasjonar til kundane.
  • Synleg i form av at vi skal vere til stades ute i marknaden og våre kundar og lokalsamfunn skal oppleve å bli sett, tatt vare på og få tilbakemelding i rett tid. 
  • Engasjerte i form av å vere synlege, ta initiativ ovanfor kundane og bidra positivt til samfunnsutviklinga.