SpareBank 1 satser på regnskap på Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Regnskapshuset har i løpet av det siste året overtatt fem regnskapskontor på Søre Sunnmøre. Nå blir også SpareBank 1 Søre Sunnmøre med i satsingen, og går inn på eiersiden av SpareBank 1 Regnskapshuset.

8. februar 2017

- For oss er det viktig at det gror godt rundt oss. Vi er avhengige av et robust og voksende næringsliv i regionen, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset. – Vårt bidrag til verdiskapningen er først og fremst kapital, men nå kan SpareBank 1 tilby et utvidet utvalg tjenester, fortsetter han.

- En satsing innenfor økonomitjenester er et naturlig steg videre i utviklingen av tilbudet, fortsetter han. SpareBank 1 Regnskapshuset kan tilby tradisjonell regnskapsføring og spesialiserte rådgivere. I tillegg har de en omfattende satsing på digitale løsninger. - Det gir oss en tilgang på kompetanse og framtidsrettede tjenester som kommer våre kunder til gode, sier Brautaset.

Nærhet avgjørende også i framtiden

Regnskapsbransjen står overfor store utfordringer. Kundene forventer flere digitale tjenester, samtidig som de føler behovet for enkelt å komme i kontakt med en sparringpartner og rådgiver.

– Mange regnskapskontor må velge mellom de to; enten satse på fulldigitale løsninger som krever få ansatte, eller dyrke den lokale tilstedeværelsen og ha få ressurser til videreutvikling, sier Havdal.

– Vi er så privilegerte at vi kan gjøre begge deler. Våre lokalkontor lytter til kundene og ser utfordringene de opplever lokalt, og sentralt har vi en sterk fokus på å utvikle våre løsninger i takt med kundens behov. Satsingen på Søre Sunnmøre er derfor en naturlig del i å styrke vårt nettverk av lokalkontor i regionen.

Sterke kunderelasjoner fortsatt viktig

Kjennskap til lokalmiljøet og sterke kunderelasjoner vil fortsatt være aktuelti en digital tidsalder, sier administrerende direktør Jon Havdal i SpareBank 1 Regnskapshuset.

SpareBank 1 Regnskapshuset er landes nest største aktør på regnskap og økonomisk rådgivning, og aller størst i bransjen i Trøndelag og Møre & Romsdal. Kundeporteføljen består nå av rundt 8000 kunder.

På Søre Sunnmøre er SpareBank 1 Regnskapshuset nå representert med fem lokalkontor med ca. 30 ansatte.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er eid av SpareBank 1 SMN (95,18%) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,82%)

Pressekontakt

Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448