Sponsor

Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsengasjement og inngår som ein del av banken si marknadsføring. 

Skape brei aktivitet i regionen vår
Skape gode assosiasjonar til banken
Auke kjennskap til vår merkevare.

Meir om oss som sponsor

Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsengasjement og inngår som ein del av banken si marknadsføring. Med våre sponsorat har vi som mål å skape gode assosiasjonar og auke kjennskap til vår merkevare i regionen vår. I tillegg ønskjer vi å nytte våre sponsorat til å skape gode relasjonar til bankens kundar, og stoltheit og motivasjon hos våre medarbeidarar.

Samen får vi ting til å skje

Grunnfjellet av våre samarbeidsavtalar er med frivillige lag og foreiningar. Desse skal bidra til å skape brei aktivitet i regionen vår. I tillegg samarbeidar vi med fleire idrettslag og kulturorganisasjonar. Desse skapar liv og røre. Dei bidreg til å gjere regionen vår til ein attraktivt stad å bu, og til ein spennande destinasjon å besøke.


Her er eit lite utdrag