Foreslå ein Ærespris kandidat

Æresprisen går til personar, lag, institusjonar eller tiltak som i fjoråret, eller over tid, har gjort seg verdig til ei særleg påskjøning for kulturelt eller humanitært arbeid i banken sitt distrikt.

 

Kjenner du til korleis vi kjem i kontakt med kandidaten så er dette til god hjelp for oss.