DRIVKRAFT

Kvart år gir vi deler av banken sitt overskot tilbake til der vi høyrer heime. Saman gjer vi Søre Sunnmøre til ein betre plass å bu og virke.

DETTE KAN DU SØKE PÅ

DRIVKRAFT-tilskot

Lag og organisasjonar på Søre Sunnmøre kan søke om DRIVKRAFT-tilskot til gode formål og allmennyttige småprosjekt. Aktivitetar for barn- og ungdom blir prioritert.

Søknadsfrist: 15. mai

DRIVKRAFT-midlar

Lag og organisasjonar som har eit større konkret allmennyttig prosjekt på Søre Sunnmøre kan søke om DRIVKRAFT-midlar.

Søknadsfrist: 15. mars og 15. september

DRIVKRAFT-stipend

DRIVKRAFT-stipend er SpareBank 1 Søre Sunnmøre sitt stipend til unge talent innan idrett, kultur og opa klasse. Når du har drivkraft og har utmerka deg på nasjonalt nivå, då er du ein av dei som kan få DRIVKRAFT-stipend. 

Søknadsfrist: 15. september

Nærings-DRIVKRAFT

Nærings-DRIVKRAFT er SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin næringslivspris.

Prisen kan gjevast til personar eller bedrifter på Søre Sunnmøre som det siste året eller gjennom tid har gjort seg fortent til ei særleg påskjøning for sitt arbeid for å fremme regionutvikling.

DRIVKRAFT-prisen

DRIVKRAFT-prisen er SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin årlege ærespris. Kan gjevast til personar, lag, institusjonar eller tiltak i banken sitt distrikt som over tid har gjort seg fortent til ei særleg påskjøning for kulturelt eller humanitært arbeid.

Søknadsfrist: 1. desember  

PS! Søknadar sendast inn elektronisk via nettsida til banken og innan gitte søknadsfristar. Det er ikkje høve til å sende inn søknad på annan måte.

Lurer du på noko? Ta kontakt med oss

Veronica Kvalen Pilskog
Kommunikasjonsansvarleg
45464610