Nærings-DRIVKRAFT

Nærings-DRIVKRAFT er SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin næringslivspris.

Kan gjevast til bedrift eller person.
Har fremma utviklinga i lokalsamfunnet vårt
Har stått for nyskaping innan produktutvikling, marknadsutvikling eller produksjonsmetodar.

Meir om Nærings-DRIVKRAFT

Prisen kan gjevast til personar eller bedrifter på Søre Sunnmøre som det siste året eller gjennom tid har gjort seg fortent til ei særleg påskjøning for sitt arbeid for å fremme regionutvikling. Det vil ved tildelinga verte lagt vekt på at personen/bedrifta har medvirka til nyskaping som t.d. produktutvikling, marknadsutvikling eller nye produksjonsmetodar.


Desse har fått Nærings-DRIVKRAFT

År Bedrift eller person
2022 Lars Oscar Fossen Øvstegard og O. Øvstegard AS 
2021 Ulstein Marine Technology
2019 KO:KO
2018 Marin Teknikk AS
2016 Norhus Ørsta AS / Tema Holding
2015 Rekkedal Gjesthus 
2014 Grøvik Verk AS
2013 Ottar Vartdal
2012 Martin Brænne
2011 Bygg 1 Produkter AS
2008 Ørsta/Volda Lufthavn
2007 SafeRoad Group
2006 Profunda AS
2005 K.A. Aurstad AS
2004 Trond Ryslett
2001 Vartdal Plastindustri AS
2000 Tussa Kraft AS
1999 Grepa Forste AS
1998 Scan Aprima AS
1997 Union Hotell AS
1996

Harald Hauge

MC Deler AS