DRIVKRAFT-midlar

Vi gir av overskotet vårt tilbake til lokalsamfunnet. Lag og foreiningar kan derfor søkje støtte frå oss til ulike aktivitetar og prosjekt.

DRIVKRAFT-midlar skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi
Midlane frå banken skal vere viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha brei nytteeffekt i lokalsamfunnet
Må grunngiast og må innhalde kostnadsoversyn

Det er to søknadsperioder i året:
15. januar - 15. mars
15. juli - 15. september


Miljøtiltak vil bli prioritert

Samfunnet vårt står framfor store klima- og miljøutfordringar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre er oppteken av å ta vare på samfunnet og har som mål å ta eit større lokalt miljøansvar. Difor vil vi prioritere å støtte prosjekt med eit bevisst omsyn til klima og miljø. Dette kan vere prosjekt med formål å gjere ein innsats for miljøet – eller prosjekt der ein gjer bevisste miljøval i gjennomføringa av prosjektet.

Meir om DRIVKRAFT-midlar

DRIVKRAFT skal gjere regionen vår rikare og først og fremst fremje viktige verdiar som mangfald, trivsel og utvikling. Fondet skal bygge opp om banken sin visjon om å gjere det betre å bu og virke på søre sunnmøre.

Alle som har eit større konkret prosjekt på Søre Sunnmøre kan søke om DRIVKRAFT-midlar.

Midlane frå banken skal vere viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha brei nytteeffekt i lokalsamfunnet. Prosjektet må grunngjevast og innehalde budsjett.

Video placeholder image

Når lag/foreining har fått tildelt DRIVKRAFT-midlar


Desse har fått midlar tidlegare

2018

Lag/Foreining Volda/Ørsta Prosjekt
BJØRKEDAL GRENDALAG Oppgradering/renovering av Bjørkedal ungdomshus Fridtun
DALSFJORD KFUK-KFUM-SPEIDARAR Kjøp av gamme
GRENDAHUSET HEIMHUG SA Vedlikehald av gymsal
GRENDAHUSET VESTTUN Grendahuset Vesttun. Oppgradering av kjøkken
HJARTÅBYGDA UNGDOMS-OG IDRETTSLAG Bygging gapahuk på Høgåsen
HJØRUNDFJORD SOKN Barnekorfestival i Hjørundfjord
HOVDEBYGDA IDRETTSLAG Skifte av kunstgrasdekke og generelt vedlikehald ballbinge ved Hovden skule
HØGTUN GRENDAHUSLAG Kjøp av nye stoler
HØYDAL VELFERDSLAG Nødvendig vedlikehald til Grendahuset i Høydalen
HÅVOLL IL Kajakk
LHL VOLDA/ØRSTA Hjertestartar
MORK IDRETTSLAG 3 vs. 3 baner for de minste
PÅRØRANDEGRUPPA ØRSTAHEIMEN Videooverføring frå Ørsta kyrkje til Ørstaheimen
SPIREN AKTIVITETSHUS Etablering av Spiren Aktivitetshus
STIFTINGA GAMLEGYMNASET I VOLDA Vedlikehald av utvendig fasade, privat tilskot til prosjektfase 3
SÆBØ IDRETTSLAG Tursti og Gangbru over Bondalselva
VARTDALSTRANDA SKULEKORPS Aspirantuniformer
VESTSIDA IDRETTSLAG, Barne- og ungdomsgruppa Prosjekt turnglede
VIKEBYGDA FRILYNDE UNGDOMSLAG Ute belysning til Ungdomshuset Høgtun
VINJEVOLL OG MORK GRENDALAG Leikeplass på Vinjevoll
VOLDA DYKKERKLUBB Kompressor
VOLDA JUDOKLUBB Prosjekt - Fornying av Judomatter
VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKUL Renovering av venterom for foreldra på Ballettskulen og ombygging av kostymerom
VOLDA OG ØRSTA KUNSTLAG Oppgradering av andre etasje i Kunsthuset
VOLDA RIDEKLUBB Støtte til ridehall
VOLDA RØDE KORS Digitalisering av Volda Røde Kors Hjelpekorps
VOLDA TURN OG IDRETTSLAG - ALLIDRETT  -ALPINT Prosjekt kommunikasjonsutstyr
VOLDA TURN OG IDROTTSLAG FOTBALL Asfalt på stadionområdet
VOLDA TURN-OG IDROTTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Stadionparken
VOLDA ØRSTA FLYKLUBB Oppgradering av klubblokale
Ørsta Brann og Redning Brannbamsen Bjørnis Ørsta
ØRSTA KFUK-KFUM-SPEIDARAR 4 kanoar til tur og leirar
ØRSTA SKISENTER AS Heilårsanlegg med ulike aktivitetar
ÅMDAL UNGDOMSLAG Tryggare uteareal
   
Lag/Foreining Ulstein/Herøy Prosjekt
DRAGSUND GRENDALAG Opparbeiding og utbygging av leikeplass/samlingsplass
GJERDSVIKA IL Bru over myr område
HERØY JANITSJAR Kjøp av korpsinstrument
KJELDSUNDFAMILIEN Straum til gapahuk
MOLTUSTRANDINGEN Hylleinnreiing og inventar til Litteraturstova ved inngangen til Moltufjella
HERØY BILJARDKLUBB Innkjøp av 2 stk billiardbord
DIMNAREVYEN Ombygging garderober
FLØ UNGDOMSHUS VONHEIM Nytt tak til det verneverdige forsamlingshuset Vonheim på Flø
HJØRUNGAVÅG KFUK-KFUM Gapahuk og lavvo
IL Hødd Trimgruppa Gang-/sykkelveg 
MUSIKKLAGET ULF Nye instrument 
SHIKUKAI ULSTEIN KARATEKLUBB Mobil speilvegg for treningssentre
STIFTELSEN VIKHOLMEN Inventar
YTRE SUNNMØRE SPORTSSKYTTERE Kunstgress

2017

Lag/foreining Prosjekttittel
Aamskarets Venner Turløype/langrennsløype
Austefjord Bygdekvinnelag Bygdestova
Dalsfjord Sogelag Gamleskulen/Losjehytta
FAU Vikemarka skule Lys på fotballbane
Folkestad idrettslag Turveg frå setervollen til badeplassen ved Folkestadvatnet
Folkestad idrettslag/ Kilsfjord grendalag/
Bjørkedalen grendalag/Folkestad grendalag
og Dalsbygda grendalag
Nærmiljøanlegg Folkestad skule
Follestaddal samfunnshus Kjøkken renovering
Fotodilla Lære om foto for unge
Haddal I.L Hjertestartar på Haddal IL sin stadion
Herøy Dykkerklubb Kompressor
Herøy frikyrkjes sjøspeidarkorps Stor båt
Herøy Scenario Paintball Klubb Opne Paintballklubb i Herøy
Mellestiftelsen Svensengarden Prosjekt Svendsen garden 150 år
Moltustrandingen Varmestove/kvilebud på Moltufjellet
Stiftelsen Vikholmen Oppgradere kjøkken med ny komfyr / stekeovn.
Sæbø Dampskipekspedisjon Bibliotek og møteplass i vinterhalvåret
Ulstein og Hareid Jeger og Fiskarforening Baneoverbygg ved UHJFF si leirduebane på Ulset ved Hjørungavåg
Ulstein Rotary Klubb 2 x gapahukar ved Bugardsmyrane og Lisjevatnet
Vartddalsstranddagane Vartdalstranddagane
Vinjevoll og Mork Grendalag Leikeplass på Vinjevoll
Volda Golfklubb Overbygd drivingrange (utslagsstad for trening)
Volda Jeger-og Sportsfiskarlag Gongveg langs Øyraelva i Volda.
Volda og Ørsta Kunstlag Oppussing av 2.etasje i Kunsthuset, Webj.Sv.gt, Ørsta
Volda Røde Kors Hjelpekorps Utstyr til ny redningsbåt
VTI Allianseidrettslag Stadionparken
Ørsta Næringskontor Komplimentere Anders Hovden salmar i samling

2016

Lag/organisasjon Prosjekttittel
Austefjord motortreff Motortreff
Bjørkedal Frilynde Ungdomslag Sandvolleyballbane
Dalsfjord KFUK-KFUM Speidargruppe Oppstart av speidargruppe i Dalsfjord
Fredtun Projektor til Fredtun
Friluftsforeininga Volda Aktivitetsparken Tufteparken
Haddal IL Oppussing av kjeller i klubbhuset
Heida Vel Gapahuk på Tverrfjellet Heid
Herøy revmatikarforening Sjukt aktiv
Herøy Rotaryklubb Fullføring av byste av Gerhard Voldnes
Hjartåbygda Skyttarlag Skyttarhus og veg til skytebana
Hovdebygda IL Langrenn Gapahuk på Bondalseidet - langrennsstadion
Hovdebygda IL, Fotball Søknad om midlar til reiskapshus/verkstad/garasje
Hovdebygda Soge- og Velferdslag Tur og fritidsprosjekter i Hovdebygda
Høgtun grendahuslag

Ferdigstilling av påbygg, samt

renovering av eksisterende bygg.

Il Hødd Trimgruppa Støtte til veglys langs turvegen Skeide- Bugarden i Ulsteinvik
Moltustranda IL Klubbhus
Norske Redningshunder Ørsta og Omegn Lag

Kjøp av ATV, kombihengar til frakt av utstyr,

hundar og personell. Samt skaptilhengar

til oppbevaring og frakt av dette utstyret.

Shikukai Ulstein Karateklubb Flettematter ifbm utøving av kampsport
Sommarljom Bornekonsert under Sommarljom
Sæbø grendalag Toalett i Kapteinkvia på Sæbø
Uglesætra Uglesætra tursti
Ulstein og Omegn sykkelklubb Pumpbane på Hovset i Ulstein kommune.
Vartdal Sokneråd

Lyd- og bileteoverføring frå

Vartdal Kyrkje til Vartdal Helsetun

Vartdal Turn og idrettslag hovedlaget Utstyr til barneidrettsgruppa
Volda rideklubb Tribune til 20-års jubileum
Volda Ørsta Bokseklubb Prosjekt Bokseskule Volda/Ørsta
Ørsta Røde Kors Hjelpekorps Lysutstyr 2016
Ørsta Seilforening Vedlikehald fortøyingsbøyer Raudøya og Eika
Ørsta Sykkelklubb Flytsti i Sledalen
Ørsta Symjeklubb Baneskiljarar
Åmdal il, Klubbhuset Opprusting av slitent materiale
Ørsta Brettklubb Skateutstyr - utlånsbrett og hjelmar

2015

Lag/organisasjon Prosjekttittel
Austefjordhelg Vollane scene
Barnas venner Bordtennisbord og sitjebenkar
Bjørkedal Frilynde Ungdomslag Fornying av scene og lyd anlegg
Bondalen Frilynde Ungdomslag Ny scene/ nytt utehus i Bondalsparken.
Bygdelaget Moltustrandingen Kvilehytte på Moltufjellet
Dalane skulekorps Rekruttering
Dimna Velforening Ballbinge i Dimna
Folkestad Idrettslag Turveg Folkestaddalen
Frøystad Grendalag ISBANA på Frøystad Stadion
Furene tilrettelagt arbeid Bygging av benkar
Gursken Skulekorps Nye uniformer
Haddal IL Nye speledrakter
Haddal Musikkorps Jubileumskonsert
Forsamlingshuset Soltjeld Nytt tak på Forsamlingshuset Soltjeld
Hareid IL Fotball Forprosjekt kunstgrashall
Handballgruppa Sæbø Il Nye handballdrakter
Hareid Skulekorps Nye gensarar og jakker
Hovdebygda Idrottslag Hovdebygda IL 100 årsmarkering 2015
Hasund og Dimnøy Skulekorps  
Munkens venner Revitalisering av badeplassen Munken
IL Hødd Trimgruppa Kompetanseheving - Hødd handball
One80 Betel Volda Ungdomskafe One80
Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag Renovering/byggprosjekt på Ungdomshuset Haukly
Sæbø Idrettslag Vedlikehald ballbinge
Ulsteinvik Skulekoprs Rekrutteringsprosjekt - Korpstur til Musikkfestival i Italia juni 2015
Vartdal skitrekk Skifte av lyskilde og andre reperasjonar i skitrekket
Vartdal Skyttarlag Team Vartdal Skyttarlag - Eg er ein del av eit sportsleg fellesskap!
Volda Ju Jitsu klubb Innkjøp treningsutstyr
Volda Røde Kors Hjelpekorps Ny snøscooter og tilhenger
VTI Skiskyting Varmestove/Tidtakarbud/Speakertårn
Ørsta bowlingklubb Ny bowlinghall i Volda/Ørsta
Ørsta Brettklubb Opparbeiding av skatepark i Ørsta. Ørsta Brettklubb.
VTI Symjing Banedelarar
Ørsta IL friidrett Innkjøp av hekkar til Ørsta IL friidrett
Ørsta KFUK-KFUM-speidarar Speidarhytta Krøvelseidet 2015
Ørsta Næringskontor Samling av Anders Hovden sine salmar.
Ørsta Ungdomslag Sunnmørsstemne for born
Åmdal Idrettslag Alpint Løypeutstyr