Lokalbanken i Ørsta

Vi er i Ørsta, og her har vi tenkt å bli.  

Vi kan gi deg gode råd og har konkurransedyktige produkt innan finansiering, sparing, forsikring og betaling. 


Kom gjerne innom kontoret vårt i Vikegata eller kontakt ein av oss.

Bjørnar Øye
Senior kunderådgjevar forsikring
90780306
Gunvor Anita Romestrand
Kunderådgjevar
40300640
Kristin Woldsund
Kunderådgjevar
90667338
Lillian Foldal
Senior kunderådgjevar
95757555
Madsi Vinjevoll
Kunderådgjevar
94276894
Monika Riise
Kunderådgjevar
98287844
Thea Hovde
Kunderådgjevar
99253696