Lokalbanken i Ørsta

Vi er i Ørsta, og her har vi tenkt å bli.  

Vi kan gi deg gode råd og har konkurransedyktige produkt innan finansiering, sparing, forsikring og betaling. 


Kom gjerne innom kontoret vårt i Vikegata eller kontakt ein av oss.

Gunvor Anita Romestrand
Kunderådgjevar
40300640
Lillian Foldal
Senior kunderådgjevar
95757555
Madsi Vinjevoll
Kunderådgjevar
94276894
Marius Søvik
Avdelingsbanksjef personmarknad
47647635
Monika Riise
Kunderådgjevar
98287844
Thea Hovde
Kunderådgjevar
99253696