Urolege tider – korleis påverkar det bedrifta di?

SpareBank 1 Søre Sunnmøre og ADVISO Advokatfirma AS inviterer til lunsjseminar

På seminaret vil vi sjå nærare på korleis gjeldande rammevilkår kan påverke eigarstrukturen og kva vurderingar som bør gjerast ved eventuelle endringar. Dette kan vere seg ved generasjonskifte, sal eller kapitalinnhenting. Vi vil også omtale relevante forhold som kjem fram i statsbudsjettet knytt til eigarforhold.

Tid: torsdag 20. oktober kl. 11 - 13

Stad: Stryn Aktivitetslodge

Program

  • Økonomiske rammevilkår
  • Korleis gjenomføre velykka generasjonsskifte i familiebedrifta?
  • Strukturering
  • Førebu og gjennføre eksternt sal
  • Banken sine erfaringar og rolle i forbindelse med endring av eigarskap