Lokalbanken i Ulsteinvik

Vi er i Ulsteinvik, og her har vi tenkt å bli.  

Vi kan gi deg gode råd og har konkurransedyktige produkt innan finansiering, sparing, forsikring og betaling. 


Kom gjerne innom kontoret vårt på Geileneset eller kontakt ein av oss.

Are Olav Riise
Kunderådgjevar
90541225
Guttorm Vartdal
Kunderådgjevar
95995699
Reidun Langeland
Senior kunderådgjevar
95738989
Wenche Aursnes
Kunderådgjevar
95945492
Lillian Kleven Breivik
Avdelingsbanksjef Ulstein
98287888
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448
Andre Skotheim
Banksjef personmarknad
48017909
John Kåre Våge
Senior bedriftsrådgjevar
48195183
Ole Lillerovde
Senior bedriftsrådgjevar
90945808