Kontakt oss

Tilsette


Her finn du tilsette i banken.Privatmarknad

Anja Woldsund Thomsen
Kunderådgjevar
93407051
Andre Skotheim
Banksjef personmarknad
48017909
Are Olav Riise
Kunderådgjevar
90541225
Arne Lothe
Avdelingsbanksjef personmarknad
90670890
Beate Kjøde
Avdelingsbanksjef personmarknad
957 09 742
Frank Vatne
Kunderådgjevar
913 35 702
Gunvor Anita Romestrand
Kunderådgjevar
40300640
Guttorm Remøy Vartdal
Kunderådgjevar
95995699
Henning Karlsen
Avdelingsbanksjef personmarknad
48486060
Karin Håskjold Myklebust
Kunderådgjevar kreditt
41632108
Katrin Vasstein
Kunderådgjevar
481 86 537
Ingrid B. Hanevik
Kunderådgjevar
48055279
Lasse Myrhol
Kunderådgjevar
92285320
Lillian Kleven Breivik
Avdelingsbanksjef personmarknad
98287888
Lillian Foldal
Senior kunderådgjevar
95757555
Lillian Hellebust
Kapitalrådgjevar
98287867
Liv Longvastøl Barstad
Kunderådgjevar
99105895
Marius Søvik
Avdelingsbanksjef personmarknad
47647635
Madsi Vinjevoll
Kunderådgjevar
94276894
Monika Riise
Kunderådgjevar
98287844
Ole Christian Heltne
Kunderådgjevar
47631532
Reidun Langeland
Senior kunderådgjevar
95738989
Rikard Moe
Kunderådgjevar kreditt
46685005
Silje Mari Søvik
Kunderådgjevar
99274348
Sjur Haug
Kapitalrådgjevar
48295216
Synneve Busengdal
Kunderådgjevar
97099825
Thea Hovde
Kunderådgjevar
99253696
Thomas Hoddevik Kupen
Senior kunderådgjevar
90010714
Tom Kristoffer Lillebø
Kunderådgjevar
48097020
Torill Mina Aaland
Kunderådgjevar
99296045
Wenche Aursnes
Kunderådgjevar
95945492

Bedriftsmarknad

Bjørnar Øye
Bedriftsrådgjevar
90780306
Ingrid Remøy Stokke
Bedriftsrådgjevar forsikring og pensjon
98287824
John Kåre Våge
Senior bedriftsrådgjevar
48195183
Ole Lillerovde
Senior bedriftsrådgjevar
90945808
Runar Gretland
Bedriftsrådgjevar
98287832
Sigrun Heltne Vartdal
Banksjef bedriftsmarknad
98287839

Direktebank og kundesupport

Anja Woldsund Thomsen
Kunderådgjevar
93407051
Alexander Bye
Kunderådgjevar forsikring
93653523
Anne Åse Mo Kvistad
Kunderådgjevar forsikring
48009228
Bianca Gamlem
Kunderådgjevar
98287883
Bjørn Egil Espenakk
Konstituert leiar Direktebank og kundesupport
90895808
Eli Gjørvad Bjørkedal
Kunderådgjevar
45250762
Inger Mari Vik
Bedriftsrådgjevar
98287885
Monika Riise
Kunderådgjevar
98287844
Roger Andre Solheim
Bedriftsrådgjevar
98287847
Trude Bjørkedal
Bedriftsrådgjevar
91517596

Kapitalrådgjeving

Lillian Hellebust
Kapitalrådgjevar
98287867
Ole Magnus Orlien
Leiar kapitalrådgjeving
98287858
Sjur Haug
Kapitalrådgjevar
48295216

Forretningsdrift

Bianca Susan Langelo Hoel
Fagspesialist
95065911
Elise Mundal
Rådgjevar økonomi og finans
90272349
Gaute Homberset
Rådgjevar økonomi og internkontroll  
98287879
Kjell Frode Ervik
Fagspesialist
98287870
Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Vidar Egset
Banksjef personal og stab
98287855

Marknad og innovasjon

Anne Lødøen Wingo
Forretningsutviklar IT
95281433
Ida Paus
Kommunikasjonsansvarleg
90623727
Kari Melle
Banksjef marknad og innovasjon
40202840
Per Martin Vikene
Koordinator/forretningsutviklar marknad og analyse
98287835
Robert Bratteberg
Digital marknadsførar
98287833
Svein Åge Tømmerbakk
Forretningsutviklar kunderelasjon/CRM
98287889
Øyvind Amundsen
Rådgjevar innovasjon / Fagansvarleg IT-sikkerheit
98287868

Risiko/compliance

Elise Ose Østgaard
Rådgjevar risikostyring og compliance
91785270
May Irene Odden
Ansvarlig risk/compliance
98287861

Kreditt/juridisk

Idun Åm Kårstad
Rådgjevar servicesenter kreditt
41729238
Karoline Aarskog
Leiar kreditt personmarknad
90758068
Møyfrid Lillenes
Rådgjevar servicesenter kreditt
97045098
Roy Henning Haddal
Fagsjef kreditt / juridisk
98287842
Sverre Haugen
Rådgjevar servicesenter kreditt
98287849

Leiargruppe

Andre Skotheim
Banksjef personmarknad
48017909
Kari Melle
Banksjef marknad og innovasjon
40202840
Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Sigrun Heltne Vartdal
Banksjef bedriftsmarknad
98287839
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448

EiendomsMegler 1

Gabrielle Moen Remøy
Eiendomsmegler
962 03 337
Maria Abeltun
Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF
476 32 848
Sander Øvrelid Myhre
Eiendomsmegler
917 83 425

EiendomsMegler 1 Søre Sunnmøre har meklarar med erfaring og lokalkunnskap, og sørger for ein trygg prosess ved kjøp og sal av bustad i nærområdet ditt.