Tilsette


Her finn du tilsette i banken.Privatmarknad

Andre Skotheim
Banksjef personmarknad
48017909
Are Olav Riise
Kunderådgjevar
90541225
Arne Lothe
Avdelingsbanksjef Volda
90670890
Bente Alise Ørsal
Kunderådgjevar
47037976
Gunvor Anita Romestrand
Kunderådgjevar
40300640
Guttorm Vartdal
Kunderådgjevar
95995699
Henning Karlsen
Avdelingsbanksjef Herøy
48486060
Kari Melle
Avdelingsbanksjef Ørsta
40 20 28 40
Karin Håskjold Myklebust
Kunderådgjevar kreditt
41632108
Karoline Aarskog
Leiar kreditt personmarknad
90758068
Kristin Woldsund
Kunderådgjevar
90667338
Lasse Myrhol
Kunderådgjevar
92285320
Lillian Kleven Breivik
Avdelingsbanksjef Ulstein
98287888
Lillian Foldal
Senior kunderådgjevar
95757555
Lillian Hellebust
Kapitalrådgjevar
98287867
Lise Mette Bertheussen Jelle
Kunderådgjevar
98287854
Liv Longvastøl Barstad
Kunderådgjevar
99105895
Madsi Vinjevoll
Kunderådgjevar
94276894
Monika Riise
Kunderådgjevar
98287844
Ole Magnus Orlien
Leiar kapitalrådgjeving
98287858
Reidun Langeland
Senior kunderådgjevar
95738989
Rikard Moe
Kunderådgjevar kreditt
46685005
Silje Mari Søvik
Kunderådgjevar
99274348
Sjur Haug
Kapitalrådgjevar
48295216
Synneve Busengdal
Kunderådgjevar
97099825
Thomas Hoddevik Kupen
Senior kunderådgjevar
90010714
Torill Mina Aaland
Kunderådgjevar
99296045
Wenche Aursnes
Kunderådgjevar
95945492

Forsikring privatmarknad

Anne Åse Mo Kvistad
Kunderådgjevar forsikring
48009228
Bjørnar Øye
Senior kunderådgjevar forsikring
90780306
Gustav Ringstad
Kunderådgjevar forsikring
45298831

Kundesenteret

Bianca Gamlem
Kunderådgjevar
98287883
Eli Gjørvad Bjørkedal
Kunderådgjevar
45250762
Kjell Frode Ervik
Leiar kundesenter
98287870
Thea Hovde
Kunderådgjevar
99253696
Trude Bjørkedal
Kunderådgjevar
91517596

Bedriftsmarknad

Bjørn Egil Espenakk
Bedriftsrådgjevar Cash Management
90895808
Elias Mårstøl
Leiar bedriftssenter
98287853
Inger Mari Vik
Bedriftsrådgjevar
98287885
Ingrid Remøy Stokke
Bedriftsrådgjevar forsikring og pensjon
98287824
John Kåre Våge
Senior bedriftsrådgjevar
48195183
Ole Christian Heltne
Bedriftsrådgjevar
47631532
Ole Lillerovde
Senior bedriftsrådgjevar
90945808
Roger Andre Solheim
Bedriftsrådgjevar
98287847
Runar Gretland
Bedriftsrådgjevar
98287832
Sigrun Heltne Vartdal
Banksjef bedriftsmarknad
98287839
Sverre Haugen
Senior bedriftsrådgjevar
98287849

Økonomi og finans

Elise Mundal
Rådgjevar økonomi og finans
90272349
Elise Ose Østgaard
Rådgjevar økonomi og finans
91785270
Gaute Homberset
Rådgjevar økonomi og internkontroll  
98287879
Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489

Forretningsdrift og -utvikling

Per Martin Vikene
Forretningsutviklar datavarehus og analyse
98287835
Robert Bratteberg
Marknadskonsulent
98287833
Rolf Driveklepp
Banksjef Forretningsdrift- og utvikling
98287828
Ståle Mork
Driftsmedarbeidar
98287865
Svein Åge Tømmerbakk
Forretningsutviklar kunderelasjon/CRM
98287889
Thor Arne Sørheim
Driftsmedarbeidar
98287859
Veronica Kvalen Pilskog
Kommunikasjonsansvarleg
45464610
Øyvind Amundsen
Drifts- og sikkerheitsansvarleg
98287868

Risk management

May Irene Odden
Ansvarlig risk/compliance
98287861

Spes. eng/kreditt

Roy Henning Haddal
Fagsjef kreditt / juridisk
98287842
Bianca Susan Langelo Hoel
Leiar Servicesenter Kreditt
95065911
Idun Åm Kårstad
Rådgjevar servicesenter kreditt
41729238
Margrete Høydal
Rådgjevar servicesenter kreditt
95897642
Møyfrid Lillenes
Rådgjevar servicesenter kreditt
97045098

HR

Vidar Egset
Banksjef HR
98287855

Leiargruppe

Andre Skotheim
Banksjef personmarknad
48017909
Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Rolf Driveklepp
Banksjef Forretningsdrift- og utvikling
98287828
Sigrun Heltne Vartdal
Banksjef bedriftsmarknad
98287839
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448