• Bankkort for barn har en nedre aldersgrense på 6 år.