• Du kan gjøre dette selv i nettbanken din. Velg Konto > Kontoinnstillinger i menyen. Legg til de som skal få disponere kontoen din. Logg inn og endre disponent.

    Du kan også fylle ut dette skjemaet og sende det til oss pr. post.