• Elektronisk fakturaadresse (EHF)
  Vårt organisasjonsnummer: 937 899 785

  Fakturaadresse
  SpareBank 1 Søre Sunnmøre
  v/Felles fakturasentral
  Postboks 86
  3571 ÅL

  fakturamottak@sparebanken.no