Jeg skal sende faktura til SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Hvor skal jeg sende den?

Elektronisk fakturaadresse (EHF)
Vårt organisasjonsnummer: 937 899 785

Fakturaadresse
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
v/Felles fakturasentral
Postboks 86
3571 ÅL

fakturamottak@sparebanken.no